BAŞKAN'IN MESAJI


 

 

Sülümenli Kasabası Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini 2005 yılında kurarak çalışmalara başlamış bulunuyoruz. Amacımız Sosyal, kültürel, ruhi ve bedeni açıdan gelişmiş sağlıklı, üretken, düşünen milli ve manevi değerlere saygılı, eğitimli ve çağdaş bir toplumun oluşturulmasına katkı sağlamak, Türk milletinin örf,adet, gelenek ve göreneklerine bağlı olarak yardım yapılan kişileri rencide etmeden insanların sosyal yaşam seviyesinin yükseltilmesi, Doğal afet ve olağan zamanlardan ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, konusunda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda faaliyet konumuz ise, Sülümenli kasabasında bulunan veya Sülümenli kasabası ile bağı olan;

1) Kimsesiz, dul, yetim, öksüz ve sokakta kalmış her yaşta insana yardım yapmak, sünnet, nişan, düğünlerde yardımda bulunmak,

2) Fakir hastaları tedavi ettirmek, ilaç yardımında bulunmak,
3) Sahipsiz kimselere ölüm halinde cenaze kaldırma desteği sağlamak,
4) Tabii afetlere maruz kalan afetzedelere maddi ve manevi yardımda bulunmak,
5) İftar çadırları kurarak, iftar ve sahur yemekleri vermek,
6) Kermes, Sergi, Gezi, Kurs, Seminer, Konferans ve Panel gibi sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmak,
7) İhtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere her türlü ayni ve nakdi yardımı kabul etmek,
8) Öğrencilere burs vermek, barınma yeri sağlamak, giyim yardımında bulunmak, ulaşım giderlerini karşılamak,
9) Yardımlaşma sandığı kurmak,
10) Kitap yayınlamak, gazete, dergi ve bülten çıkarmaktır.


Derneğimize maddi ve manevi yardımda bulunan ve Çalışmalarımıza katkı sağlayan herkese teşekkür ederim.

HALİL GÜNDOĞAN